L O A D I N G

Interaktīvi risinājumi

ir piemērs veiksmīgai klientu piesaistei

Uzzināt vairāk

Tehniski radošās darbnīcas

ir zināšanu apguves process ar praktisku uzdevumu veikšanu

Uzzināt vairāk

Lielformāta grīdas spēles

ir aizraujošs piedzīvojums visai klasei

Uzzināt vairāk

Animētas infografikas

nodrošina komunikāciju ar klientu un izskaidro pat vissarežģītākos procesus

Uzzināt vairāk

Par interaktīvo eksponātu virzienu

Līdz ar jaunu tehnoloģiju ienākšanu mūsu dzīvēs, cilvēki vēlas uztvert un izzināt informāciju ar modernāku formāta palīdzību. Ierastajos muzejos, pasākumos un izstādēs apmeklētāji vēlas mainīgus eksponātus un stendus, kurus var „pamēģināt” vai „izjust”. Šis formāts, protams, populārs kļuvis arī uzņēmumu un organizāciju mārketingā – uzņēmumi, kas interaktīvus risinājumus jau iekļāvuši savās kampaņās, zina, ka mūsdienu cilvēks pastiprinātu uzmanību pievērš kaut kam jaunam, neredzētam, kustīgam, proti, visbiežāk multimediju objektam, kas spēj mijiedarboties ar lietotāju.

interaktīvie

eksponāti

Muzejiem, zinātnes centriem un produktu demonstrāciju zālēm, kuras vēlas, lai to apmeklētāji atgriežas, Aspired rada neaizmirstamu interaktīvu piedzīvojumu - mēs nodrošinām unikālu hands-on un multimediju risinājumu pilna cikla izstrādi un uzstādīšanu, kas liks Jūsu apmeklētājiem atgriezties vēl un vēl, un vēl…

VAIRĀK

Katrs projekts ir unikāls gan ārējā izskata, gan funkcionalitātes ziņā, tāpēc, lai gūtu priekšstatu par SIA Aspired individuāli izstrādātajiem interaktīvajiem eksponātiem, lejupielādējiet mūsu katalogu.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lejupielādēt katalogu
interaktīvās

ekspozīcijas

SIA Aspired izstrādā interaktīvas ekspozīcijas muzejiem un zinātnes centriem, sākot no koncepcijas izstrādes un beidzot ar tās ieviešanu, nodrošinot pilnu servisu gan eksponātu izstrādē, gan uzstādīšanā. Pieredze interaktīvu eksponātu veidošanā ļauj sabalansēt informatīvo un izklaidējošo eksponātu skaitu tā, lai apmeklētājs gūtu jaunas zināšanas un emocijas izstādes apmeklējuma laikā.

VAIRĀK

Lejupielādējiet katalogu, ja vēlaties plašāk iepazīties ar SIA Aspired izveidotajām interaktīvajām ekspozīcijām.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lejupielādēt katalogu
interaktīvo eksponātu

noma

Piedāvājam arī interaktīvu eksponātu nomu. Gadu laikā esam radījuši vairākus interaktīvus ekponātus, kurus, viegli pārveidojot, var pielāgot Jūsu uzņēmuma vajadzībām – dažādiem pasākumiem, izstādēm, korporatīvajiem pasākumiem u.c., lai radītu jautrāku noskaņu un atraisītu eksponātu lietotājus.

VAIRĀK

Lai uzzinātu, kādi interaktīvi eksponāti mums šobrīd ir pieejami un noderīgi tieši Jūsu pasākumam, lejupielādējiet katalogu.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lejupielādēt katalogu

konsultācijas

Katram zinātnes centram, uzņēmumam vai muzejam ir savs stāsts, vēstījums un doma. Izstrādājot zinātnes centra vai muzeja koncepciju, mūsu uzdevums ir rast labākos risinājumus, izvēlēties interesantākos un atraktīvākos eksponātus, tehniski radošās darbnīcas, demonstrāciju stendus, laboratoriju koncepciju, kā arī piedāvāt piemērotākās papildu pakalpojumu iespējas.

VAIRĀK

Sadarbojoties ar katru klientu, veltām visu savu izdomu, enerģiju un entuziasmu, lai mūsu piedāvātā koncepcija un idejas būtu Jums un Jūsu vēlmēm un iespējām patiesi atbilstošas. Uzņēmuma darbinieki ir apmeklējuši vairāk kā 40 zinātnes centrus visā pasaulē un tikušies ar to vadītājiem. Ir uzkrāta liela pieredze par interaktivitāti, ar kuru SIA Aspired labprāt padalās ar muzejiem un zinātnes centriem Latvijā, lai radītu unikālus eksponātus un veidotu aizraujošus stāstus.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

projekts

NextGen Microcities

Projektā iesaistītās pilsētas: Ventspils un Valmiera
Projekta nosaukums: Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas (Next Generation Micro Cities of Europe)


Projekta mērķis: Veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi. Projektā ieviestie inovatīvie risinājumi attīstīs darba spēka prasmes un kapacitāti, kā arī sniegs labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

VAIRĀK

Projekta prioritāte: Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā (Jobs and skills in the local economy)
Projekta budžets: € 6,246,405.15, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 4,997,124.12
Projekta sākums: 01/11/2018
Projekta beigas: 31/10/2021


Lejupielādējiet PDF failu, ja vēlaties plašāk iepazīties ar projekta aprakstu (partneri, pilsētu izaicinājumi, projektā piedāvātie risinājumi un sagaidāmie rezultāti).


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lejupielādēt PDF
projekts «Digitālais macību līdzeklis DIGIMĀLs»

«cilvēks un veselība»

Projekta partneri: Pārventas pamatskola un Ventspils 4. vidusskola
Projekta numurs: 8.3.1.2/19/A/006

Mērķis ir digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas izstrāde jaunā mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpē, dabaszinātņu mācību jomā, kas nodrošinātu interaktīvas mācību metodes un IKT rīkus, atbilstoši 1.-3. klašu, 4.-5. klašu un 7.-9. klašu izglītojamiem efektīvāku zināšanu un prasmju apguvei.

VAIRĀK

Projekta budžets: € 75 278.22, tai skaitā ESF līdzfinansējums € 52 694.75
Projekta sākums: 01/11/2019
Projekta beigas: 31/12/2020
Informācija ievietota: 14/11/2019


Jautājumiem:
Ineta Gūtmane
+371 27172433
ineta.gutmane@aspired.lv

Paveiktie darbi


Informācija ievietota: 30/09/2020

Par radošajām darbnīcām

Tehniski radošās darbnīcas radītas ar mērķi, lai ieinteresētu skolēnus, jauniešus par STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas) priekšmetiem, kas nereti, skolēniem šķiet abstrakti un ar reālo dzīvo nesaistīti. Radošajās darbnīcās katram ir iespēja veikt reālas darbības un gūt reālu pieredzi, lai padziļinātu un nostiprinātu jau iegūtās zināšanas. Tehniski radošās darbnīcas nodrošina aktīvu mācību procesu, kur, ar eksperimentu, praktisku darbību un spēļu iesaisti, notiek zināšanu apguve gan grupās, gan individuāli, lai pēcāk šo informāciju izmantotu arī praksē.

tehniski

radošās darbnīcas

SIA Aspired piedāvā vairāk nekā 20 dažādas tehniski radošās darbnīcas, aptverot dažādus mācību priekšmetus. Katras darbnīcas ievads sākas ar nelielu teorētisko bāzi, ko pēcāk papildina praktiskā nodarbība individuāli vai komandā, atkarībā no izvēlētās darbnīcas. Darbnīcas norisinās gan uz vietas - Ventspilī, gan izbraukumos.

VAIRĀK

Tehniskās jaunrades dienas ir pasākumu kopums, kurā ietvertas vairākas tehniski radošās darbnīcas, kas piemērotas dažādām klašu grupām. Tehniskās jaunrades dienas var organizēt konkrētā izglītības iestādē vai pilsētas/rajona ietvaros, iesaistot vairāku skolu audzēkņus. Tā ir vairāku stundu vai pat dienas aktivitāte, kur pašiem skolēniem ir iespēja iesaistīties ķīmijas, fizikas, mehānikas, programmēšanas u.c. priekšmetu eksperimentos un praktiskajās nodarbībās.


Lejupielādējiet katalogu, lai tuvāk iepazītos ar SIA Aspired piedāvātajām tehniski radošām darbnīcām gan uz vietas Ventspilī, gan izbraukumos.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lejupielādēt katalogu
karjeras

atbalsts

Piedāvājam organizēt nodarbības, Valsts izglītības attīstības aģentūras finansētā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

VAIRĀK

Nodarbības laikā, tikšanās ar programmēšanas jomas speciālistu, lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs nozares pārstāvjiem noturēties darba tirgū un kā kļūt par profesionāli minētajā nozarē.

Nodarbības pieejamas 1.-12.klašu skolēniem.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Individuālo kompetenču

attīstības pasākumi

Interaktīva mācīšana ir šodienas un nākotnes izglītības priekšnosacījums. Piedāvājam organizēt tehniski radošās darbnīcas un tehniskās jaunrades dienas, kur bērni un jaunieši pilnvērtīgi un radoši izglītotos, gudri izklaidētos un pilnviedotu, attīstītu savas jau esošās kompetences. Nodarbībās notiek katra skolēna individuāls darbs un visu skolēnu kopīga līdzdarbošanās un mijiedarbība. Tehniski radošās darbnīcās skolēni tiek rosināti domāt radoši, analizēt iegūto informāciju, apjēgt to, salīdzināt ar savu personisko pieredzi un pēc tam lietot praksē.

VAIRĀK

Tehniski radošo darbnīcu funkcionalitāte:

 • Veicina domāšanas un vērtēšanas iemaņu attīstību;
 • Lieliski izglīto un izklaidē;
 • Veicina interesi par tehniskajām nozarēm;
 • Atraktīvi papildina bērnu un jauniešu laiku;
 • Sekmē dalībnieku aktīvu darbošanos;
 • Veicina individuālo kompetenču attīstību;
 • Iesaista starpdisciplināri praktiskos darbus.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lielformāta grīdas spēles

Lielformāta grīdas spēles attīstīta ne tikai radošo domāšanu, bet liek arī izkustēties, darbinot ne tikai prātu, bet arī ķermeni. Atraktīvā veidā tiek iepazīstināts ar konkrēto tematu, tūrisma objektu, muzeja vēsturi u.tml. Ar grīdas spēļu palīdzību var iesaistīt vairāk cilvēku, nekā tas būtu ar galda spēlēm. Līdz ar to lielformāta grīdas spēles ir lielisks visas klases kopā pavadīšanas, izglītošanās un saliedēšanās pasākums.

Individuālu

spēļu izstrāde

Lielformāta grīdas spēle sastāv no spēles laukuma (3x3m), spēles kauliņiem, kartītēm un noteikumiem. Spēle paredzēta noteiktas tēmas apgūšanai un informācijas izzināšanas procesa pilnveidošanai, padarot to vieglāk uztveramu un interesantāku.

VAIRĀK

Lielformāta grīdas spēle veicina sacensības garu, komandas darbu, kā arī nepieciešamību izmantot iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, ietverot arī apstākļu nejaušības principus jeb veiksmi. Spēli iespējams spēlēt gan iekštelpās, gan brīvā dabā labvēlīgos laikapstākļos. SIA Aspired piedāvā izstrādāt lielformāta grīdas spēli atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. Kā arī ir iespējams jau uz esošo spēļu bāzes integrēt jautājumus un noteikumus par klientam interesējošo tēmu.


Katra no lielformāta grīdas spēlēm ir unikāls projekts, tāpēc lai tuvāk iepazītos ar SIA Aspired laika gaitā gūto pieredzi spēļu realizēšanā, lejupielādējiet katalogu.


Jautājumiem:
Ineta Gūtmane
+371 27172433
ineta.gutmane@aspired.lv

Lejupielādēt katalogu
Esošo spēļu

iegāde un noma

SIA Aspired piedāvā iegādāties/nomāt jau esošās lielformāta grīdas spēles. Spēles ir lielisks palīgs, lai bērniem, jauniešiem un pat pieaugušajiem interesantā un aizraujošā veidā parādītu kā dzīvē izmantojamas skolā iegūtās zināšanas. Spēles aptver tādas tēmas kā zaļā domāšana, ģeogrāfija, programmēšana, matemātika, karjera, svešvalodas u.c. prasmes.

VAIRĀK

Katra no grīdas spēlēm ir veidota 3x3m izmērā. Papildus spēles laukumam komplektā ietilpst krāsaini spēles kauliņi, kartītes un spēles noteikumi. Ja nepieciešams, dodamies izbraukumos, lai novadītu spēli, kā arī pastāv iespēja apmācīt citus cilvēkus spēles vadīšanā.


Jautājumiem:
Ineta Gūtmane
+371 27172433
ineta.gutmane@aspired.lv

Animētas infografikas

Vai tas būtu kāds interesants process vai produkts - nekas nepalīdz tik veiksmīgi nodot informāciju patērētājam, kā to dara animētas infografikas. Tās ir saistošas gan bērniem, gan pieaugušajiem un spēj interesantā veidā izskaidrot pat vissarežģītākos procesus. Tieši tāpēc arvien vairāk uzņēmumu komunikācijai ar klientu izvēlas tieši animētas infografikas. Informācijas vizuāla pasniegšana ļauj faktus un skaitļus pietuvināt cilvēkam, radot apjautu, ka tas attiecas arī uz viņu. Atšķirībā no statiskām infografikām, animētas infografikas informāciju parāda kustībā.

animētas

infografikas

SIA Aspired ir sadarbojies ar vairākām pašvaldības iestādēm kā Salaspils Siltums, Ventspils Siltums, PSIA Ūdeka, Ventspils labiekārtošanas kombināts un arī muzeju - Turaidas muzejrezervāts. Katrs projekts ir unikāls, ņemot vērā tematiku, informācijas daudzumu, video ilgumu, dizainu u.c. lietām.

VAIRĀK

Video funkcionalitāte:

 • Var būt gan izglītojošs, gan izklaidējošs;
 • Iespējams ietilpināt lielu informācijas daudzumu;
 • Lieliski izskaidro pat vissarežģītākos procesus;
 • Dinamisks mārketinga rīks;
 • Veicina uzticību skatītājos.

Iepazīsties ar mūsu veidotajām animētajām infografikām un lejupielādē katalogu.


Jautājumiem:
Dāvids Egle
+371 20223066
davids.egle@aspired.lv

Lejupielādēt katalogu

Kontakti

interaktīvie eksponāti un konsultācijas

Dāvids Egle
davids.egle@aspired.lv
+371 20223066

tehniski radošās darbnīcas

Dāvids Egle
davids.egle@aspired.lv
+371 20223066

lielformāta grīdas spēles

Ineta Gūtmane
ineta.gutmane@aspired.lv
+371 27172433
uzņēmuma

rekvizīti

Nosaukums:
Vien. reģ. numurs:
PVN reģ. numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Konta numurs:
Bankas kods:
Banka: